Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

N.I.L.E Περιγραφή

Ευρωπαϊκό δίκτυο Διαπολιτισμικής Μάθησης

A European Network for Intercultural Learning

socrates      kek_nile

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Διαπολιτισμική Μάθηση Ενηλίκων διανύει τη δεύτερη περίοδο ( 2005 – 2008) δράσης του . Καθώς η διευρυμένη Ευρώπη προβάλλει την αξία της ποικιλότητας ( diversity) στον Χάρτη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων , ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε με πολλαπλές διαπολιτισμικες προκλήσεις. Σε αυτό το πρίσμα κινούμενοι οι εταίροι του Δικτύου από την πρώτη φάση ( 2002-2005) δημιουργούν συνθήκες συνάντησης οργανισμών από 20 χώρες , προκειμένου να υποστηρίξουν δράσεις και να κάνουν γνωστές εμπειρίες και καλές πρακτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη .

Στόχος του NILE να συμβάλλει στην προετοιμασία των πολιτών με ποικιλομορφία διαδρομών σε θρησκευτικό, γλωσσικό, πολιτισμικό και εθνικό επίπεδο, να μάθουν να ζουν μαζί σεβόμενοι την διαφορετικότητά τους.

Το ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ συμμετέχει στις δραστηριότητες του Δικτύου και συγκεκριμένα συνεργάζεται με τους εταίρους της πρώτης ομάδας εργασίας με στόχο την παραγωγή ενός DvD για την διάδοση ΄και αξιοποίηση καλών πρακτικών στον άξονα της διαπολιτσμικής εκπαίδευσης ενηλίκων .Οι δραστηριότητες της ομάδας περιγράφονται στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.intercultural-learning.net To πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

 

Accessibility