Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

N.I.L.E

Ευρωπαϊκό δίκτυο Διαπολιτισμικής Μάθησης

socrateskek_nile

Το πρόγραμμα
Δραστηριότητες
  1. Kosice kickoff meeting (en)
  2. Sopot transnational conference(en)
  3. Intercultural seminar in Patras ( προσωρινά μη διαθέσιμο )
National reports
Transfer of good practices – DVD group
  1. Transfer group meeting 1 2006 ( Sopot) (en)
  2. Transfer group meeting May 2006 ( Patras) (en)
  3. Transfer group meeting November 2007 ( Vienna ) – (-μη διαθέσιμο – not available)
Προϊόντα
Accessibility