Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

ADA – Αποτελέσματα 1ου εργαστηρίου

Αποτελέσματα

Το Εργαστήριο ADA – Ενημέρωση στην Εφαρμοσμένη Διαφορετικότητα – στο Graz εστιάστηκε στις θεωρητικές πληροφορίες και τις προσωπικές εμπειρίες. Εκτός από τα γεγονότα σχετικά με την ποικιλομορφία, υπάρχει ένα πολύ ευρύτερο αποτέλεσμα σε ένα μεμονωμένο περιβάλλον. Όλοι μας αγγίζουμε και εκτίθεμεθα άμεσα σε καθημερινά ζητήματα διαφορετικότητας, αλλά σε μικρό χρονικό διάστημα είμαστε σε θέση να αντανακλάμε αυτή την εμπειρία.

Στο εργαστήριο ADA στο Graz – εκτός από τη γνώση των θεωριών διαφορετικότητας – συνδέσαμε άμεσα τις πληροφορίες με τη δική τους οπτική γωνία. Κάνοντας μια πειρήγηση στην πόλη χωρισμένοι σε ζευγάρια και με βάση έναν κατάλογο ερωτήσεων είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάνω σε πολυπλευρες εμπειρίες χωρίς να αναφερθούμε σε μεμονωμένες διαστάσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται επαρκώς στο κοινό. Ειδικά ζητήματα διαφορετικότητας κινδυνεύουν να είναι πολύ προσωπικά και πολύ γρήγορα, γι ‘αυτό και θα πρέπει μια επαγγελματική εκπαιδευτική μορφή να θεωρείται καλά προσαρμοσμένη στα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Εργαστήρια ADA

Για την Αγγλική εκδοχή επισκεφτείτε

Accessibility