Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Καινοτόμα εργαλεία για την εναρμόνιση εργασιακής και προσωπικής ζωής για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών

Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women (WLB) – Καινοτόμα εργαλεία για την εναρμόνιση εργασιακής και προσωπικής ζωής για την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών

 

Περιγραφή

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών ως καθήκον των μελών τους, ωστόσο οι στατιστικές δείχνουν μια αργή πρόοδο. Το έργο «Καινοτόμα εργαλεία εναρμόνισης εργασιακής και προσωπικής ζωής και για την προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών» υποστηρίζει και εντοπίζει λύσεις προς όφελος της ισότητας γυναικών και ανδρών καθως και αποτελέσματα που εστιάζονται στην εφαρμογή της εναρμόνισης μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής στις επιχειρήσεις. Τέσσερις συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα συμμετάσχουν σε αυτό το έργο, η Τσεχία (AOA CR), η Σλοβακία (AIVD SR), η Ελλάδα (DAFNI KENTRO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS) και η Πορτογαλία (EPATV).

Παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών θα διαμεσολαβηθούν με τη μορφή συνεντεύξεων βίντεο με 16 διαχειριστές ανθρώπινου δυναμικού που χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία WLB στις εταιρείες τους.
Στο δεύτερο μέρος του έργου, οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα δημιουργήσουν WLB εργαλεία Μάθησης , μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την εφαρμογή του Work-Life Balance στις εταιρείες και ένα εγχειρίδιο για τους εκπαιδευτές της WLB που προορίζονται για εκπαιδευτές / συμβούλους. Τα εργαλεία WLB Blended Learning θα μεταφραστούν σε Τσεχικά, Σλοβακικά, Πορτογαλικά, Ελληνικά και Αγγλικά για τη συμμετοχή ευρύτερου κοινού και ομάδων στόχων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Το καινοτόμο εκπαιδευτικό σύστημα θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην απάντηση των σημερινών και των μελλοντικών απαιτήσεων της εκπαίδευσης για την ισότητα των φύλων και την υποστήριξη της ισορροπίας απασχόλησης και επαγγελματικής ζωής στην Ευρώπη.
Εκπαιδευτές / καθηγητές / σύμβουλοι θα παρακολουθήσουν μια βραχυπρόθεσμη επιμορφωτική συνάντηση προσωπικού για να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους. Στο WLB Blended Learning HR οι διευθυντές και οι εκπαιδευτές εταιρειών θα εκπαιδευτούν. Στη δραστηριότητα Πιλοτικής Εφαρμογής θα συμμετέχουν επίσης μαθητές, από τις τάξεις των οποίων θα προσληφθούν μελλοντικοί ειδικοί σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του ενδιαφέροντος και στην αλλαγή στάσεων στις μελλοντικές γενιές στην Ευρώπη στο πλαίσιο των θεμάτων φύλου. Τα αποτελέσματα του έργου θα επαληθευτούν και θα αξιολογηθούν επαρκώς.
Τα αποτελέσματα του έργου θα διαδοθούν σε τέσσερα συνέδρια, μέσω e-mail σε μέλη και συνεργαζόμενους οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης (Facebook, Linkedln, EPALE, το Διαδίκτυο, youtube.com κ.λπ.). Αυτές οι αποτελεσματικές διάδοση θα πραγματοποιηθούν σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Η βιωσιμότητα του έργου δίνεται καταρχήν από την επιλεγμένη μορφή των σύγχρονων τεχνολογιών και δεύτερον από τους στόχους του έργου που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη και την απασχολησιμότητα των ατόμων που απειλούνται στην αγορά εργασίας. Το έργο ανταποκρίνεται στην παρούσα ανάγκη της ευρωπαϊκής κοινωνίας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Το ενδιαφέρον και η προώθηση της εκπαίδευσης για την ισότητα των φύλων συνδέεται με στρατηγικά έγγραφα για το φύλο και θα συμβάλει στην υπερνίκηση σημαντικών προκλήσεων στην Ευρώπη, οπότε θα εξακολουθήσει να είναι ενημερωμένο θέμα για ομάδες στόχους, ενδιαφερόμενους φορείς και την ευρωπαϊκή κοινωνία γενικά.

 

Συνεντεύξεις επιχειρήσεων σχετικά με τη χρήση εργαλείων Εναρμόνισης Εργασιακής και Προσωπικής Ζωής

Ελλάδα

 

Τσεχία

Πορτογαλία


Σλοβακία

Σύντομα Διαθέσιμα

 

Σελίδες προγράμματος:

Διαδικτυακό μάθημα (σύντομα διαθέσιμο)

Facebook

Youtube

 

Φορείς

Στοιχεία του προγράμματος

Τίτλος: Innovative work-life balance tools to promote equality of men and women

Κωδικός: 2019-1-CZ01-KA204-061180

Περίοδος Υλοποίησης: 01-12-2019 μέχρι 30-11-2021

Accessibility