Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε όποιον/-α ενδιαφέρεται, ανεξάρτητα του επιπέδου σπουδών και των γνώσεών του/της (με εξαίρεση το πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων προσαρμόζεται στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και για μεγαλύτερη διευκόλυνσή τους παρέχεται και δυνατότητα τηλε-εκπαίδευσης (e-learning).

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται ανάλογα με τη ζήτηση που προκύπτει ανά τετράμηνο (Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος και Φλεβάρης-Μάιος).

Οι περίοδοι εγγραφής είναι Αύγουστος και Ιανουάριος κάθε έτους.

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η προετοιμασία εκπαιδευομένων ικανών να παρέχουν υποστηρικτική διοικητική εργασία στον διοικητικό τομέα του συνόλου της τουριστικής επιχείρησης/φορέα/οργανισμού που εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο της επιχείρησης, έχουν γνώσεις σύγχρονων εφαρμογών Η/Υ στον τουρισμό και δύνανται ν’ απασχοληθούν ως μεσαία στελέχη που μπορούν να υποστηρίξουν την επίτευξη των στρατηγικών και προωθητικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης.

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η προετοιμασία εργαζομένων, ώστε να είναι ικανοί να αναλάβουν να διεκπεραιώσουν στο πλαίσιο μιας οργανωτικής – ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, μέρος ή σύνολο διοικητικών – υποστηρικτικών εργασιών γραφείου ενός οργανισμού, υπό την καθοδήγηση Προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η κατάρτιση Επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών προσωπικής φροντίδας ατόμων ευπαθών ομάδων, φροντίδας χώρου διαβίωσης, διαχείρισης φαρμακευτικής αγωγής, παροχή συντροφιάς και ψυχολογικής στήριξης, αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών και λειτουργιών νοικοκυριού, συντροφιά και ενσυναίσθηση.

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν εκείνα τα εφόδια και τις μεταγνωστικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποβολή μιας πρότασης προς χρηματοδότηση στις Υπηρεσίες της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής επικράτειας αντιστοίχως.

Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων ικανών να αναπτύσσουν και υλοποιούν το curriculum ενός προγράμματος ΕΕΚ, να εφαρμόζουν μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων, να οργανώνουν προσωπικές και ομαδικές συναντήσεις, να δικτυώνουν το ατομικό περιβάλλον δράσης των εμπλεκομένων με ευρύτερα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα, να συνδέουν το πρόγραμμα ΕΕΚ με στρατηγικές καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, την ενδυνάμωση και κοινωνική ένταξη, να αλληλεπιδρούν συμβάλλοντας στην επίτευξη θετικού κλίματος και ανάπτυξης δυναμικής της ομάδας, να είναι ευέλικτοι και ικανοί στη διαχείριση κρίσεων με διαπολιτισμική ενσυναίσθηση και ικανότητα να μαθαίνουν (μετασχηματιστική ικανότητα)

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στους χώρους μας στο Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαϊας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω προγράμματα και τη δημιουργία τμημάτων, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email ή τηλεφώνου.

Accessibility