Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Αυτοχρηματοδοτούμενα

“Εκμάθηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών”

“Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας”

“Εκπαίδευση στην κατ’ οίκον νοσηλεία”

“Εφαρμογές Η/Υ”

“Εξειδικευμένες Εφαρμογές Η/Υ”

Accessibility