Κατάρτιση Στελεχών στην Παροχή υπηρεσιών Εστίασης και Εξυπηρέτησης Πελατών

Γενικότερος εκπαιδευτικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ευχερής ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στο εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Υπηρεσίες Εστίασης .

Ειδικότερα ενδιαφέρει η ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων και γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Συνεργασίας με τους άλλους , Αποτελεσματικής Επικοινωνίας , Γνώση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις γνώσεις μάρκετινγκ και χρήσης Διαδικτύου.

Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση που θα προκύψει από την ενεργοποίηση των γνώσεων και συναφών δεξιοτήτων στα πλαίσια της συνεργατικής και κριτικής επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων και συνεργασιών.


Πηγή :

“Το πνεύμα της φιλοξενίας σημαίνει πάθος για προσφορά ικανοποίησης στους άλλους, με ζεστασιά και φροντίδα. Οι πελάτες βασίζονται στις υπηρεσίες των απασχολούμενων στην τουριστική βιομηχανία, οι οποίες μπορούν να απογειώσουν ή να καταστρέψουν την εμπειρία τους. Οι καλοί επαγγελματίες του τουρισμού επιθυμούν να περιποιηθούν τους πελάτες τους και να τους κάνουν τακτικούς πελάτες μαζί με τους φίλους τους…”

περισσότερα εδώ