Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Επαγγελματίας Υποστήριξης Μεταφορών και Αποθήκης – Διαχείρισης Εμπορευμάτων

Γενικότερος εκπαιδευτικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ευχερής ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στο εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Μεταφορών, Διακίνησης και Αποθήκευσης Προϊόντων και Αγαθών.

Ειδικότερα ενδιαφέρει η ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων και γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Συνεργασίας με τους άλλους, Ανάπτυξης Γνώσεων Διαχείρισης Αποθήκης, Αποτελεσματικής Επικοινωνίας με τους Πελάτες , Γνώση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις γνώσεις για την απαραίτητη επικοινωνία μέσω Διαδικτύου.

Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση που θα προκύψει από την ενεργοποίηση των γνώσεων και συναφών δεξιοτήτων στα πλαίσια της συνεργατικής και κριτικής επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων και συνεργασιών.


Τάσεις και Προοπτικές

Πηγή:http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/1519/1/bolikakis_georgios.pdf


Συναφές Επαγγελματικό Περίγραμμα : “Διακινητής Οίνων Ποτών”  – εδώ

 

Accessibility