Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Επαγγελματίας Προώθησης Προϊόντων Λιανικής Πώλησης

Γενικότερος εκπαιδευτικός σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η ευχερής ενσωμάτωση των εκπαιδευομένων στο εργασιακό περιβάλλον επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Πωλήσεων.

Ειδικότερα ενδιαφέρει η ανάπτυξη εκείνων των ικανοτήτων και γνώσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους σε θέματα Επιχειρηματικότητας, Συνεργασίας με τους άλλους , Αποτελεσματικής Επικοινωνίας , Γνώση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και τις γνώσεις μάρκετινγκ και χρήσης Διαδικτύου.

Απώτερος στόχος η ενδυνάμωση που θα προκύψει από την ενεργοποίηση των γνώσεων και συναφών δεξιοτήτων στα πλαίσια της συνεργατικής και κριτικής επικοινωνίας κατά την πραγματοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων και συνεργασιών.


Τάσεις και προοπτικές του επαγγέλματος

ΠΗΓΗ:Πωλήσεις – το επάγγελμα που δεν γνωρίζει σχεδόν ποτέ ανεργία

Η πώληση είναι η πλέον παρεξηγημένη έννοια στον χώρο του business:
– Στα πανεπιστήμια είτε δεν διδάσκεται καν ως μάθημα είτε παρουσιάζεται μόνο σε θεωρητική βάση – Στο μυαλό των νεότερων σε ηλικία φαίνεται ως δουλειά δύσκολη, «ακαταλαβίστικη», υποτιμητική, εκτός του αντικειμένου τους…

Και όμως, το μόνο επάγγελμα που δεν αντιμετώπισε ποτέ «ανεργία» είναι το επάγγελμα του πωλητή! Το παράδοξο μάλιστα είναι ότι οι εταιρίες ζητούν 365 ημέρες τον χρόνο νέους πωλητές, παρέχουν υψηλά πακέτα αμοιβών, αλλά δυσκολεύονται να βρουν πωλητές, τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι προσπαθούν για μία μόνο θέση «στελέχους»… Μιλώντας ειλικρινά, δεν υπάρχουν σήμερα «ασφαλείς» δουλειές στελέχους. Δουλειές προστατευμένες πίσω από ένα γραφείο. Σε οποιοδήποτε τμήμα μιας επιχείρησης και να εργαστούμε η πώληση (ακόμη και αν δεν αναφέρεται στο job description μας) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντά μας”… διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Κ.Στάμκου εδώ


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ: Προωθητής Πωλήσεων Λιανικού Εμπορίου Ποιο είναι το επαγγελματικό προφίλ ενός Πωλητή που ανταποκρίνεται στις συνθήκες και ιδιαίτερες απαιτήσεις του επαγγέλματος? Επισκεφθείτε τη σελίδα του ΕΟΠΠΕΠ για να μάθετε περισσότερα: http://db.ineobservatory.gr/sitefiles/ep132.pdf

 

Accessibility