Κοινωνική Έρευνα & Καινοτομία για την Εκπαίδευση Ενηλίκων | Social Research & Innovation for Adult Education

Professions in Culture & Athletism, Media & Communication

– The rapid progress of technology

– Improvement of living and educational conditions of citizens,

– Perspectives on the development and distribution of “cultural products” (art exhibitions, theater, musical events, etc.)

 

Accessibility