Βιβλιοθήκη

Περιηγηθείτε στις εκδόσεις μας

Παρακάτω θα βρείτε εκδόσεις, εκπαιδευτικά πρότυπα, κλπ κλπ…

να γραφτεί

#με ονομα εργου

κατηγορίες

Έρευνες - Αναλύσεις

Ανάγνωση αναγκών στην αξιολόγηση των ικανοτήτων ατόμων με διανοητικές δυσλειτουργίες [2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [676 KB]
 • Έργο: COOCOU
 • Γλώσσες: English
Περισσότερα

Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας σε ενήλικες γυναίκες που απέχουν από ευκαιρίες κατάρτισης και εκπαίδευσης  [2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [1.05 MB]
 • Έργο: WEStart!
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ρουμάνικα, Γερμανικά
Περισσότερα

Επικοινωνιακό Πακέτο Ανοικτής Εκπαίδευσης MAV [2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [27.1 MB]
 • Έργο: MAV
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Γερμανικά, Ρουμάνικα
Περισσότερα

MAV Πρόγραμμα εκπαίδευσης για ενήλικες εθελοντές [2018]

 • Είδος: Αρχείο pdf [191 MB]
 • Έργο: MAV
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ρουμάνικα, Ιταλικά
Περισσότερα

Εργαλειοθήκη MAV για την αυτομόρφωση ενηλίκων εθελοντών [2018]

 • Είδος: Αρχείο pdf [58.2 MB]
 • Έργο: MAV
 • Γλώσσες: Αγγλικά & Γερμανικά
Περισσότερα

Οδηγός Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) για εκπαιδευτές [2018]

 • Είδος: Αρχείο pdf [56.2 MB]
 • Έργο: MAV
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Ρουμάνικα, Ιταλικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Περισσότερα

Η προσέγγιση MAVEP – Διαχείριση του Εθελοντισμού με στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών [2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [4 MB]
 • Έργο: MAVEP
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ολλανδικά, Δανέζικα
Περισσότερα

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Συμβούλων ProfilPASS – SCOUT
[2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [790 KB]
 • Έργο: SCOUT
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Ισπανικά, Σλοβένικα
Περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμβούλων ProfilPASS – SCOUT [2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [790 KB]
 • Έργο: SCOUT
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Ισπανικά, Σλοβένικα
Περισσότερα

ProfilPASS σε απλή γλώσσα για νέους μετανάστες/-τριες  [2018]

 • Είδος: Αρχείο pdf [6.2 MB]
 • Έργο: SCOUT
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σλοβένια, Ισπανικά, Σουηδικά
Περισσότερα

Εργαλειοθήκη συμβούλων ProfilPASS – SCOUT [2018]

 • Είδος: Αρχείο pdf [1.03 MB]
 • Έργο: SCOUT
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Ισπανικά, Σλοβένικα
Περισσότερα

Οδηγός Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (ΑΕΠ) για εκπαιδευτές [2018]

 • Είδος: Αρχείο pdf [56.2 MB]
 • Έργο: MAV
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Ρουμάνικα, Ιταλικά, Γερμανικά, Αγγλικά
Περισσότερα

Η προσέγγιση MAVEP – Διαχείριση του Εθελοντισμού με στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών [2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [4 MB]
 • Έργο: MAVEP
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Ολλανδικά, Δανέζικα
Περισσότερα

Εγχειρίδιο Συμβούλων ProfilPASS – SCOUT [2019]

 • Είδος: Αρχείο pdf [790 KB]
 • Έργο: SCOUT
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σουηδικά, Ισπανικά, Σλοβένικα
Περισσότερα

ProfilPASS σε απλή γλώσσα για νέους μετανάστες/-τριες  [2018]

 • Είδος: Αρχείο pdf [6.2 MB]
 • Έργο: SCOUT
 • Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Σλοβένια, Ισπανικά, Σουηδικά
Περισσότερα
×

Περιεχόμενα